top of page
Loodusmuuseumi proto 1.png
DISAINISPRINDI LUGU

Eesti Loodusmuuseum

Näituse, kui õpikogemuse disainimine

veebruar 2020
Kuidas luua näitus, mis kõnetaks külastajaid, paneks nad mõtlema ning hiljem ka oma käitumist muutma? Need olid küsimused, millest lähtusime viies läbi disainisprinti Eesti Loodusmuuseumiga.
Disainisprindi käigus valmis õpikogemusel põhinev näituse eksponaatide disainimall.

Uus kogemus

Meile teadaolevalt oli disainisprindi kasutamine muuseumi kontekstis esmakordne Eestis. Küll aga on maailmast mitmeid näiteid, kus uute näituste loomiseks on kasutatud just disainisprindi metoodikat. See julgustas nii loodusmuuseumit proovima, kui ka meid projekti vastu võtma. Olime juba veendunud, et disainisprint on laiahaardeline ja võimas metoodika, aga sisenedes täiesti uude valdkonda saime sellele veelgi enam kinnitust.

 

Selle disainisprindiga tõestasime taaskord ka põhitõde, et parima tulemuseni viib mitmekülgne tiim. Lisaks näituse teema ekspertidele, olid loodusmuuseumi disainisprinti kaasatud ka turundaja, haridusspetsialist ja kujundaja, kes aitasid sprinti tuua mitmekülgset sisendit ja oma kogemust. Seekordne disainisprint oli eriline ka oma hübriid formaadi poolest, kuivõrd osa tiimist oli kohal füüsiliselt ning üks tiimi liige panustas virtuaalselt - ka see on täiesti tehtav!

Näituse kontseptsiooni loomine

Disainisprindi peamiseks eesmärgiks oli luua baaskonseptsioon ja seeläbi saada hankesisend loodusmuuseumi uuele aastanäitusele. Probleemi kaardistamisel ilmus fookusesse ka õpikogemus näituse külastamisel. Väljakutse defineerimine oli intensiivne protsess, kuid viis meeskonna ühisele joonele ja tõi esile olulised küsimused seoses külastaja tähelepanu köitmise ja info edastamisega näitusel.

 

Sprindi esimese päeva lõpuks olid kõik visandanud oma nägemuse uuest näitusest ning teisel päeval alustamise potensiaalikamate lahenduste valimisega. Ideestamise käigus tekkis ettepanekuid nii näituse sisu, õpiprotsessi kui ka külastajakogemuse disainimiseks.

Ühe lahenduse välja valimine osutus oodatust keerukamaks, sest kõik ideed olid omamoodi inspireerivad. Õnneks on disainisprindi eeliseks see, et kogu protsess jooksul talletatakse erinevad ideed kirjutalikult ning nende juurde on alati võimalik tagasi tulla. Lõpuks sai siiski näituse baaskontseptsioon paika ning järgnevate sammude jooksul kombineeriti juurde ideid ka teistest ettepanekutest.

 

Seekord oli väljakutseks prototüübi loomine, sest olukorra tõttu oli prototüüpi võimalik testida vaid üle veebi.  Seega kombineerisime füüsilise kontseptsiooni digitaalseks edastamiseks nii visuaalid, heli kui testija kujutlusvõime. Prototüübi aluseks oli esitlus näituse eksponaadist ning testimisel mängisime läbi muuseumi külastamise stsenaariumi. Põhiliseks väljakutseks osutus kasutajale mugava, emotsionaalselt turvalise ja realistliku testimiskogemuse loomine. Testi moderaator pidi katsetama piire, kui palju infot on vaja anda osalejale selleks, et kogemus oleks võimalikult realistlik, kuid ilma liigse suunamiseta.

Disainisprindi tulemus

Disainisprindi tulemusel valmis uuenduslik kontseptsioon tulevase näituse eksponaatide loomiseks. Selle uudse lähenemise eesmärgiks on muuseumi poolse "targutamise"  vähendamine (mis tähendab muuseumi enda jaoks paljuski oma vanadest harjumustest lahti ütlemist) ning püüd pakkuda külastajale mõnusat keskkonda, kus ta saab ise endale uusi teadmisi konstrueerida. Loodud lähenemisega ei paku muuseum külastajale enam ühte monopoolset tõde, vaid tööriistasid, millega endale ise teadmine kujundada. Lisaks sai loodusmuuseumi tiim kasutajatega testimise käigus olulist tagasisidet eksponaatide loomiseks ja arusaama erinevate kasutajagruppide seosest näituse teemaga.

Studio Leegi panus

Disainisprindi jooksul lõime loodusmuuseumile digitaalse protoüübi ühest tulevase näituse eksponaadist, mis illustreeris ka disainitud õpiprotsessi. Prototüüpi testisime viie potentsiaalse muuseumi külastajaga, kes kuulusid kolme erinevasee sihtgruppi. Disainisprindi lõpuks koostasime põhjaliku raporti, kus võtsime kokku disainisprindi protsessi, peamised tulemused ja soovitused järgmisteks sammudeks. 

Disainisprindime koos!

bottom of page