top of page
mockup.png
KAUGTÖÖ DISAINISPRINDI LUGU

Innovatsioon muuseumimaailmas.

 Ideest detailse näituse kontseptsioonini 4 päevaga.

Eesti Ajaloomuuseum
aprill 2020
Kuidas toimub ühe näituse loomine? Tehes koostööd muuseumitega teame, et tavapäraselt alustatakse ettevalmistustega näituse loomiseks kuid, kui mitte aasta varem. Koosolekust koosolekusse põrgatatakse ideid ning tasapisi formuleerub sellest sisendist näitus. Aga mis saab siis, kui näitus on vaja luua vaid mõne kuu jooksul, samal ajal kaasates üle Eesti vähemalt kümmet erinevat osapoolt?
Just sellise väljakutse ees seisis Eesti Ajaloomuuseum selle aasta alguses. Avatud mõtteviisiga ajaloomuuseumi tiim otsustas seekord näituse loomisele läheneda täiesti uuel moel. Olles kuulnud disainisprindist kui intensiivsest ja efektiivsest metoodikast, mis võimaldab vaid 4 päeva jooksul jõuda ideest testitud lahenduseni valitigi see innovatiivne lähenemine. Disainisprindi kasuks rääkis ka praeguses olukorras ainuvõimalik kaugtöö formaat, mis lisaks muule, võimaldas mugavalt kokku tuua ka üle Eesti paikneva tiimi.

Kuidas aitas disainisprint lahendada ajaloomuuseumi väljakutse?

2021. aastal möödub Eesti taasiseseisvumisest 30 aastat ning ajaloomuuseum tähistab seda rändnäitusega Eesti eri paikades. Lisaks sellele, et näituse loomiseks oli vaja kokku tuua erinevad kohalike muuseumite osapooled, seostus rändnäituse loomisega ka mitmeid sisulisi väljakutseid. Näiteks, kuidas luua kaasahaarav ekspositsioon ja kuidas muuta näitus huvitavaks ka neile, kes taasiseseisvumise aega ei mäleta.

 

Disainisprindi paindlik formaat, mis töötab ka veebi teel, sobis hästi Eesti eri paigus asuvate muuseumite kokku toomiseks. Lisaks toimis disainisprindi koostööle orienteeritud formaat hästi ka tiimiüritusena, mis aitas osalistel üksteist paremini tundma õppida. Disainisprindi intensiivne ülesehitus võimaldas mitmekülgsel tiimil jõuda ideest ühtlustatud kontseptsioonini kõigest kahe päevaga. Sealt edasi võtsime Studio Leegi poolt ohjad üle ning lõime valminud kontseptsiooni põhjal esmase näituse prototüübi ning testisime seda potentsiaalsete näituse külastajatega.

Samuti võimaldas disainisprint keskenduda näituse kontseptsiooniga seotud sisulistele küsimustele. Erinevate fookusküsimuste lahendamiseks on disainisprindi jooksul võimalik kasutada mitmeid lähenemisi. Näiteks oli üks ajaloomuuseumi väljakutsetest inimeste kaasamine näituse külastamisel. Selle jaoks kasutasime disainisprindis olevat ekspertide kaasamise võimalust, mis tähendas, et protsessi alguses, kui toimub taustinfo ja väljakutse kaardistamine, esitles valdkonna ekspert olulisi praktikaid ja juhtnööre, kuidas näituse külastajaid võimalikult edukalt kaasata. See andis taustinfo edasiseks lahenduste loomiseks ning disainisprindis osalejatel oli võimalik igal hetkel saadud infole tagasi mõelda.

Teiseks oluliseks väljakutseks näituse loomisel, oli sisu kohandamine nii, et ka noored, kes taasiseseisvumise aega ei mäleta, leiaksid näituselt enda jaoks midagi kõnetavat. Selle väljakutse lahendamiseks kasutasime valideerimise metoodikat. Kutsusime kasutajatestidesse mitmed noored ning vestlesime nendega taasiseseisvumise teemal. Lisaks sellele näitasime sprindi käigus valminud prototüüpi ning tagasisidestasime konkreetseid teemavaldkondi, mida Ajalomuuseumi tiim oli välja pakkunud. Intervjuude tulemusel saime teada, et noored suhestuvad pigem kergemate ja lõbusamate teemadega 90datest ning peamised seosed tekivad läbi võrdlusmomentide arhitektuuris või raha vääruses.

Piirangute ajastul meeskonna sidumiseks ja projekti edendamiseks, st näituse loomiseks oli disainisprint suurepärane metoodika. Meile meeldis väga kuidas disainisprindi läbiviijad Tähe-Kai ja Sandra olid kõik neli päeva osa meie meeskonnast ja mõtte ning südamega asja juures.

Suure (ja alguses omavahel võõra) meeskonna puhul oli ideaalne, et kõik osalejad said öelda (või siis pigem märkida, hääletada) oma arvamuse, kõigi hääled said kõlada ning keegi ei jäänud üksi. Idee arendamiseks sobis hästi anonüümne hääletamine, mida virtuaalses koosolekukeskkonnas oli eriti  hea läbi viia, see andis mõtetele kõigi toetuse ning taandas isiklikud meeldimised ja mittemeeldimised. Kindlasti kaalume disainisprinti ka edaspidi oma teiste näituseprojektide arendamisel.

-Laura Kipper, Ajaloomuuseumi projektijuht
Konteiner.jpg
Disainisprindi käigus valminud prototüüp näituse kontseptsioonist

Disainisprindi tulemus

4-päevase digitaalse disainisprindi tulemusena suutis ajaloomuseumi tiim luua eraldiseisvatest ideedest tervikliku näituse kontseptsiooni. Kõik üle-eestilise projekti osapooled said näituse loomisel kaasa rääkida ning jõudsid sprindi käigus ühisele arusaamale. 

 

Peale kontseptsiooni loomist, aitasime selle prototüüpida ning tagasisidestasime ideesid viie potentsiaalse näituse külastajaga. Disainisprindi viimasel päeval analüüsisime tagasisidet ühiselt ning panime paika konkreetsed tegevused järgmiste eesmärkide saavutamiseks, et disainisprindi tulemused saaksid võimalikult efektiivselt rakendatud.

Disainisprindime koos!

bottom of page