top of page
AO8B2015 (1).jpg
DISAINISPRINDI HÄKATON

Eesti suurim disainisprint:

mida me õppisime

oktoober 2020
Oktoobri lõpus avanes Studio Leegil võimalus viia läbi Eesti suurim disainisprint (meile teadaolevatel andmetel). Kombineerisime disainispridi formaadi Tuleviku linna häkatoniga, mis toimus TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses. Häkatonil osales üle 100 tudengi erinevatest Eesti ülikoolidest, kes moodustasid 18 tiimi, et lahendada 7 erinevat tuleviku linna väljakutset.
Kasutasime disainisprinti häkatoni kontekstis, et luua parem struktuur väljakutsete lahendamiseks. Eriti olukorras, kus osalejateks on üliõpilased, kellel tihtipeale veel puudub kogemus süstemaatiliselt probleemidele läheneda. Eesmärgiks oli aidata tudengitel süveneda probleemi mõistmisesse, mitte hüpata kohe lahenduste juurde.

Ettevalmistus

Väljakutse I: klassikalise nelja päevase disainisprindi formaadi kohandamine kahe päevaseks

Häkatoni ülesehitus mängis seekord meie kasuks, sest osalejad ei pidanud kell 17 lahkuma nagu on klassikalisel disainisprindil kombeks ning jõudsime ühe päeva jooksul rohkem ära teha. Vaatamata sellele jäi siiski tähtis küsimus õhku – millised sprindi ülesanded kavasse jätta ja millised mitte? Lähtudes meie enda tiimi häkatonide kogemustest teadsime, et probleemi defineerimine on ülioluline, seega selles etapis ei teinud me peale ajaliste kitsenduste ühtegi muudatust. Ideede genereerimisele lähenesime veidi paindlikumalt, kui tavapärases disainisprindis ette nähtud, kombineerides visualiseerimise harjutusi. Lahenduse etapis muutsime struktuuripaindlikumaks ja ühendasime detailse lahenduse loomise prototüüpimisega. Kuid veendumaks, et meeskonnaliikmetel on lahenduse osas ühine visioon, aitasime kõigil tiimidel luua konkreetse kasutajateekonna.

 

Väljakutse II: mentorite briifimine enne häkatoni

Olime üsna kindlad, et kõik mentorid ei ole disainisprindi metoodikaga tuttavad. Selle muutmiseks korraldasime nädal enne häkatoni kokkuvõtva koolituse. Nii mentorid kui korraldajad olid väga rahul, et enne häkatoni kõigi osapoolte ootused ja arusaamad ühtlustati. Selline lähenemine aitas oluliselt tõsta mentorluse kvaliteeti häkatonil.

Häkaton

Peale üksikajaliku plaani koostamist ning mentorite tutvustamist oli aeg häkkimiseks.

 

Reede õhtu – onboarding:

 • Tiimide kogunemine

 • Disainisprindi kontseptsiooni tutvustamine

 • Lõbusad meeskonnaloome tegevused

 • Ettevalmistavad ülesanded probleemide defineerimiseks

 

Laupäev oli kogu häkatoni ja disainisprindi tuum. Meeskonnad pidid õhtu lõpuks jõudma prototüüpimiseni, nii et terve päev oli sisustatud intensiivsete workshoppidega.

 

Laupäeva hommik – probleemi defineerimine:

 • ekspertintervjuud väljakutse esitajatega

 • Klassikalised disainisprindi ülesanded kiirendatud kujul

 • Mentorite ja väljakutse esitajate ringiliikumine ja meeskondade toetamine

 

Lisaks oli abiks ajapiirangute kehtestamine ülesannetele, see aitas püsida ajakavas ja hoida kinni lühendatud disainisprindi kontseptsioonist. Küll aga jätsime rohkem aega ja vabadust loomingulisteks ülesanneteks.

 

Kui väljakutsed olid selgelt määratletud, asusime ideede genereerimise juurde. Siingi jäime klassikaliste harjutuste juurde, kuigi andsime nende jaoks veidi vähem aega kui originaalses disainisprindi kontseptsioonis ette nähtud.

 

Laupäeva lõuna – ideede genereerimine:

 • Inspireerivate lahenduste otsimine

 • Skitseerimine ideede kogumiseks

 • Crazy 8 kastist välja mõtlemiseks

 • Individuaalsete 3-osaliste lahenduste loomine

 

FutureCityHacakthon.jpeg

Laupäeva teiseks pooleks olid osalejatel valminud 3-osalised visandid lahendustest ja meeskonnad asusid valima neist parimat ja töötama realistliku lõpp-lahenduse nimel.

Laupäeva pärastlõuna – lahenduste viimistlemine:

 • esialgsed kontseptsioonid paigas

 • 6-osaline kasutajateekonna harjutus lahenduste paremaks struktureerimiseks

 • detailse lahenduse loomine

 • konsultatsioonid mentoritega tagasiside andmiseks

 

Peale mentoritega konsulteerimist said osalejad muuta ning parandada oma detailseid lahendusi ning laupäev lõppes prototüüpimisega. Laupäev võis tunduda küll intensiivne, kuid lõppude lõpuks oli ju tegemist häkatoniga ning kõik osalejad teadsid, mis neid ees ootab.

 

Pühapäeval kogunesid tiimid varakult prototüüpide lõpetamiseks, sest neid ootas ees viimane ülesanne enne oma ideede tutvustamist – testimine kasutajatega. Selles etapis toetasime meeskondi erinevate lähenemisviiside kasutamisel, kuna kasutajatega testimisel oli palju takistavaid aspekte (tegemist oli pühapäevaga, koroonaviiruse oht ning testimiseks oli vaid paar tundi). Seega kasutati testimiseks kõike alates Zoomi koosolekutest, telefonikõnedeni ja kasutajauuringuteni. Pühapäeva pärastlõunal jõudiski kätte aeg oma ideid kohtunikele esitleda.

 

Kõik meeskonnad jõudsid võidukalt eesmärgini ning meil oli hea meel näha nende lõpptulemusi!

“Usalda protsessi!” See oli kõige tabavam lause, mille Tähe häkatoni teisel päeval ütles. Kuivõrd olen isegi töötubasid läbi viinud ja neis osalenud, avaldas mulle muljet, kuidas see konkreetne metoodika suutis kogu ürituse vältel mu meeskonna mõtlemist laiendada ja teravdada. Kogu protsess võimaldas meil olla väga fokuseeritud oma kasutajatele ja nende probleemidele – meil oli väga tore!
-Kenneth Chung Yee Khye, Skill U

Suurimad õppetunnid

Tuleviku linna häkaton oli Studio Leegi esimene kord nii paljude osalejatega disainisprinti läbi viia. Kokkuvõttes jäime kogu protsessiga rahule, kuid olime veelgi õnnelikumad kõige uue üle, mida häkatoni käigus õppisime.

  

Mentorite väljaõpe

Mentorite häkatonieelne koolitamine osutus vägagi kasulikuks, see andis neile parema arusaama disainisprindi metoodikast, mis võimaldas omakorda rohkem panustada erinevates häkatoni etappides. 

 

Lisa mentorlusseanss

Järgmisel korral lisaksime veel ühe mentorlusseansi tiimidele kõige intensiivsemal ajal (laupäeva lõuna paiku) selleks, et päeva lõpus ei peaks tervet lahendust uuesti ümber tegema.

 

Rohkem fookust kasutajauuringutele häkatoni alguses

Me teadsime, et aeg on väga piiratud ning üritasime seda võimalikult targalt ära kasutada. Sellegipoolest võiks ideede genereerimise ja lahenduste väljatöötamise etapid toimuda ühel päeval ning probleemi defineerimine juba eelneval õhtul. See võimaldaks tiimidel paremini süveneda väljakutsesse, kõike üleöö seedida ja järgmisel päeval lahenduste loomisele rohkem aega kulutada.

Lisaks paneksime häkatoni alguses rohkem rõhku kasutajate mõistmisele. See võiks olla näiteks  lihtne Google forms'i küsitlus iga tiimi poolt või sisend korraldajatelt, mis aitaks probleemi täpsemalt defineerida.

Kokkuvõttes, oli ääretult inspireeriv tuua häkatoni maailma midagi värsket!

 

Suur tänu TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusele meid kutsumast ning Ülemiste City-le ja Tehnopolile põnevate väljakutsete esitamise eest. Ootame pikisilmi uusi häkatone ja väljakutseid!

 

Disainisprindi häkaton – innovaatiline lähenemine innovaatilistele lahendustele.

Disainisprindime

koos!

bottom of page