top of page
DSC_9360.jpg

Mis on disainisprint?

Kas usud, kui keegi väidab, et sinu ettevõtte suurimale väljakutsele on võimalik leida lahendus, seda prototüüpida ja saada ka lõppkasutaja tagasiside vaid nelja päevaga. Tundub liiga hea, et olla tõsi, aga disainisprint tõestab meile kõigile vastupidist.
Disainisprint - nelja päevane protsess suurte väljakutsete ja probleemide lahendamiseks, mille käigus töötatakse ideedest välja lahendus, ehitatakse prototüüp ja testitakse saadud tulemust lõppkasutajatega.
Disainisprint on sündinud Google Ventures’is sadade projektide algatamise käigus ja selle loojaks on Jake Knapp. Sprint koosneb kindlalt järjestatud tegevustest, mille Jake Knapp pani kokku tuhandete GV tiimidega peetud koosolekute põhjal. Kõike selleks, et uute toodete, teenuste arendamise ja valideerimise protsessi lühendada mitmelt kuult mõnele päevale.

Disainisprint kestab 4 päeva

Päev 1

Päeva esimeses pooles defineeritakse toote- /teenusearenduse väljakutse ja uuritakse selle tagamaid. Taustteadmised on olulised ideede genereerimisel. Seejärel toimub ideekorje, mille käigus mõeldakse välja võimalikult palju erinevaid lahendusi. Päeva lõpuks on iga tiimi liige välja valinud ja skitseerinud oma parima lahenduse.

Esimesel päeval tegutseb kogu tiim koos.

Päev 2

Üheskoos valitakse päeva esimeses pooles eelneval õhtul valminud lahenduste seast parimad ideed. Nende kombineerimisel jõutakse esimese versioonini lahendusest, mida hakatakse päeva jooksul viimistlema. Erinevaid töövõtteid kasutades on teise päeva õhtuks valminund viimase detailini täpsustatud lõpplahendus.

Teisel päeval tegutseb kogu tiim koos.

Studio Leek disainisprint

Päev 3

Kolmandal päeval luuakse eelmiste päevade sisendi põhjal toimiv prototüüp, mis on aluseks kasutajatestidele.

Juhul kui sprintivas tiimis puudub disainer, aitab prototüübi loomisel Studio Leek.

Päev 4

Sprint kulmineerub kasutajatestidega. Tulemust testitakse vähemalt viie lõppkasutajaga, mis võimaldab saada ausa tagasiside loodud lahendusele. Tiimil on teste võimalik reaalajas jälgida. Testidega üheaegselt kogutakse nii positiivne kui ka negatiivne tagasiside ning peale teste toimub põhjalik tulemuste analüüs.

Neljanda päeva tegevused võtab enda peale Studio Leek, kuid sprindi tiimil on võimalik intervjuusid järgida ja soovi korral kaasa lüüa.

Disainisprint vajab mitmekülgset tiimi

Disainisprindi puhul on võtmesõnaks koosloome! 5-8 liikmeline sprindi tiim pannakse kokku ettevõtte sees ning on võimalikult mitmekülgse taustaga (arendaja, projektijuht, turundus, müük jne). Erinevate valdkondade inimesed toovad arutellu mitmekülgsed vaatenurgad, just see võimaldab kõige innovatiivsematel ideedel sündida ja esile kerkida.

 

Sprinti veab eest Studio Leek tiimi sertifitseeritud fassilitaator, kes juhendab tiimi erinevates ülesannetes ja aitab edukalt lõpplahenduseni.

Miks disainisprint?

Kiirus - ei muud 

Disainisprint jälgib lean-metoodikast tuttavat build-measure-learn tsüklit, mis muudab tootearenduse kiireks ja efektiivseks. Kõigest nelja päeva jooksul luuakse lahendus, toimiv prototüüp ning saadakse sellele ka lõppkasutajate tagasiside.

Kõigi hääl loeb! Sprindis kehtib põhimõte “together alone”. Kuigi ülesanded on kõigil ühised, siis tegutsevad tiimi liikmed individuaalselt. Nii on võimalik kõigil oma ideed kirja panna ja kuuldavaks teha, sest puudub juht kes ainuhäälselt sprinti eest veaks.

Põhjenda otsuseid andmetega 

Disainisprint kulmineerub väljatöötatud lahenduse testimisega. Testijateks on arendatud toote/teenuse lõppkasutajad, kes annavad ausa tagasiside eelnevalt ehitatud prototüübile. Nii on võimalik välja selgitada lahenduse tugevused ja nõrkused ning edasised otsused saavad põhineda reaalsetel andmetel, seniste eelduste asemel.

Studio-Leek-team.jpg

Kes on Studio Leek*?

Oleme värske innovatsioonistuudio Tallinnas. Meie eesmärk on pakkuda innovaatilist toote- ja teenusearenduse protsessi, kus nädalate ja kuude asemel luuakse esmastest ideedest lõpplahendus nelja päevaga. Kasutame Googlest pärit ja AJ & Smart’i poolt mugavdatud Disainisprint 2.0 metoodikat.

 

*Oleme sertifitseeritud maailma juhtiva disainisprindi agentuuri AJ & Smart ja disainisprindi originaalkonseptsiooni autori Jake Knapp’i poolt.

 

-Kickstarting innovation

Disainisprindi koos meiega!

bottom of page