top of page

 Prototüübitud ja testitud lahendus

 4 päevaga

Säästa lugematuid tunde koosolekute ja arenduste arvelt

Jõua prototüübitud lahenduseni 3 päevaga

Saa vahetu tagasiside reaalsetelt kasutajatelt 4 päevaga

Innovaatilised ideed mitmekülgselt tiimilt

Ei eelda eelnevaid disaini alaseid teadmisi

 Mis on 

 disainisprint? 

Disainisprint on 4 päevane workshop, mille abil saab lahendada suuri väljakutseid. See koosneb neljast olulisest osast - ideestamine, lahenduse loomine, protoüüpimine ja lõppkasutajatega testimine, mis kombineerituna aitavad oluliselt lühendada uute ideede valideerimisele kuluvat aega. Lahenduse loomisesse on kaasatud mitmekülgne 4-7 liikmeline tiim, kes panustavad erinevaid teadmisi ja oskusi 2 tööpäeva vältel. Erinevad vaatenurgad aitavad jõuda innovatiivsele lahendusele. Kolmandal päeval valmib toimiv prototüüp värskest lahendusest. Viimasel päeval toimub lahenduse valideerimine reaalsete kasutajatega, mis annab hindamatu sisendi järgnevate otsuste tegemiseks. Protsessi veab Studio Leek sertifitseeritud fassilitaator/läbiviija.

 Disainisprinti saab kasutada 

  • Ühise arusaama ja selge visiooni loomiseks tiimides

  • Ideede ja ärimudelite valideerimiseks enne suuri investeeringuid 

  • Kasutajakesksete lahenduste loomiseks 

  • Toote/teenuse arendustsükli efektiivseks alustamiseks

  • Toote/teenuse kasutusmugavuse tõstmiseks

 

Lisaks on disainisprint hea viis igapäevase kontoritöö mitmekülgsemaks muutmiseks. Tiim saab tulla tavapärasest keskkonnast ja rollist välja ning läheneda väljakutsete lahendamisele uudsete meetoditega.


Eriti hea ülevaate saamiseks vaata seda maailma juhtiva sprindiagentuuri Aj & Smart case-study.

 Studio Leek tiim 

  • LinkedIn

Tähe-Kai

- "Break the monotony"

  • LinkedIn

Ama

- "An ounce of action is worth a ton of theory."

  • LinkedIn

Sandra

- "Kickstarting Innovation"

bottom of page